Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

StmPM 2009

  Středomoravský pohár mláděže 2009  


Datum Čas Místo Okres Kontaktní osoba Telefon
Ne 24.5. 10:00 Babice VS Staša Jaroslav, Kelč 606 520 335
Ne 31.5. 8:00 Racková ZL Vlastimil Krejsa, Racková , 760 01 604 152 905
Ne 7.6. 10:00 Vítonice KM Josef Bělik, Vítonice 166, 768 61 573 389 067
So 13.6. 10:00 Ludslavice KM Jaroslav Kojetský,Ludslavice 113,768 52p.Míškovice 739 471 344
Ne 14.6. 9:00 Lhotka ZL Pavel Slováček, Lhotka 605 951 042
So 20.6. 10:00 Rychlov KM Kamila Janischová,Školní 1269,Bystřice p.H.768 61 604 860 794
Ne 21.6 8:00 Sazovice ZL Josef Brázdil, Tečovice 341, 763 02 776 108 886
Ne 21.6 10:00 Pravčice KM Radim Tetera, Pravčice 239, 768 42 724 888 893
So 4.7. 9:00 Prusinovice KM Petr Beránek, Lesní 210, Prusinovice,768 42 724 257 550
So 29.8. 10:00 Dřevohostice PR Pavel Mrtvý,Dřevohostice 149, 751 14 602 704 135
Ne 30.8. 8:00 Míškovice KM Hana Lukešová, Míškovice 93, 768 52 725 667 777
So 5.9. 10:00 Soběchleby PR Zdeněk Polcar,Soběchleby 29, 753 54 728 481 967
So 12.9. 9:00 Tečovice ZL Drahoslav Bártek, Tečovice 274, 763 02 723 471 889

Soutěže mimo Středomoravský pohár 

Datum Čas Místo Okres Kontaktní osoba Telefon
Pá 18.9. 20:00 Záhlinice KM Frgalová Věra, Záhlinice 608 751 187
So 6.6. 10:00 Rymice KM Fuksová Marta, Rymice 604 405 502 
Ne 21.6. 13:00 Loučka ZL Pavel Petrů, Loučka 608 822 804
Ne 30.8. 13:00 Malenovice ZL Vlastimil Nevařil 775 096 012
 
Pravidla „Středomoravského poháru mládeže“ (StmPM)
8. ročník – 2009

Soutěž v požárním útoku, kategorie mladší a starší, podle směrnic hry Plamen – disciplíny požární útok – s dodatky:
 
-         sportovní hadice jsou povoleny
-         proudnice může být opřená o zem
-         požární útok provádí  vždy 7-členné družstvo, soutěžící nesmí startovat ve dvou družstvech!!!!!!!!
-         vedoucí družstva předloží při prezentaci jmenný seznam (jméno, datum narození,č.průkazu). Při nedodržení této podmínky, soutěží družstvo mimo StmPM
-         hlavní rozhodčí a pořadatel soutěže provedou kontrolu všech průkazů před zahájením přípravy základny
-         pokud startuje více družstev z jednoho SDH, na start nastoupí 14(21,28) soutěžících,  a jejich jednotliví členové budou označeni tak, aby nedocházelo k výměně závodníků mezi sebou
-         žáci, kteří po 31.8. překročí věkovou hranici své kategorie, mohou ročník dokončit
-         čas měřen elektronicky, terče sklopné
-         v případě neodstranitelné závady na časomíře, pokud bude čas měřen stopkami, nebudou výsledky kategorie započítávány do celkového hodnocení StmPM
-         vyhodnocení soutěže musí být do 30 min.od ukončení soutěže
-         po skončení soutěže musí být k dispozici písemná výsledková listina podepsaná hlavním rozhodčím. Jednu kopii odeslat radě StmPM pro zpracování celkového hodnocení
-         do odstartování posledního soutěžního družstva, bude do soutěže zařazeno i družstvo, které přijede ke konci soutěže
-         pořadatel si deleguje kvalifikované rozhodčí, seznámí je s pravidly StmPM
-         pořadatel zajistí technickou četu pro manipulaci se strojem
-         pořadatel soutěže, zařazené do StmPM se musí zúčastnit nejméně 7 soutěží StmPM
-         s družstvem na základně bude pouze 1 označený vedoucí ( u kategorie mladší-2 vedoucí)
-         družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (omluva Radě možná)
-         soutěž musí být pořádána samostatně, ne v rámci dospělých
-         družstva na 1.-3. místě obdrží pamětní věcnou cenu s názvem soutěže a umístěním
-         povinné používání přileb i při přípravě základny
-         v případě hrubého porušení základních pravidel StmPM, budou družstvu odebrány body a družstvo nebude dále bodováno ve StmPM
 
Hodnocení jednotlivých soutěží:
1.místo – 15b, 2.místo – 12b, 3.místo – 10b, 4.místo – 8b, 5.místo – 6b, 6.místo – 5b, 7.místo – 4b, 8.místo – 3b, 9.místo – 2b, 10.místo – 1b.
Pokud některá družstva dosáhnou stejného času, náleží jim stejný počet bodů.
Pokud družstvo nesplní požární útok, neobdrží žádné body
 
Celkové hodnocení StmPM :
- vítězem se stane družstvo s nejvyšším počtem bodů
- při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění (větší počet 1,2,3,… míst)
- družstva na 1.-.5. místě (mladší), a 1.-10. místě (starší) obdrží pohár, na 1. místě – putovní pohár
TOPlist