Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

StmPM 2010

 
            Středomoravský pohár mláděže 2010
Datum Čas Místo Okres Kontaktní osoba Telefon
Ne 30.5. 8:00 Racková ZL Vlastimil Krejsa, Racková, 760 01 604 152 905
So 5.6. 9:00 Rymice KM Josef Fuksa, Rymice 175 774 926 212
Ne 6.6. 10:00 Vítonice KM Jaromír Novák, Vítonice 37, 768 61 777 138 391
Ne 12.6. 13:00 Lhotka ZL Pavel Slováček, Lhotka 605 951 042
Ne 13.6. 10:00 Rychlov KM Kamila Janischová, Školní 1269, Bystřice p.H, 768 61 604 860 794
So 19.6. 9:00 Záhlinice KM Frgalová Věra, Záhlinice, 768 24 608 751 187
Ne 20.6. 8:00 Sazovice ZL Josef Brázdil, Míškovice 124, 768 52 776 108 886
So 26.6. 10:00 Ludslavice KM Jaroslav Kojetský, Ludslavice 113, 768 52p.Míškovice 739 471 344
Ne 27.6. 10:00 Loučka ZL Pavel Petrů, Loučka 608 822 804
So 28.8. 9:00 Dřevohostice PR Pavel Mrtvý, Dřevohostice 149, 751 14 602 704 135
Ne 29.8. 9:00 Míškovice KM Hana Lukešová, Míškovice 93, 768 52 725 667 777
So 4.9. 10:00 Soběchleby PR Zdeněk Polcar, Soběchleby 29, 753 54 728 481 967
So 11.9. 9:00 Tečovice ZL Drahoslav Bártek, Tečovice 274, 763 02 723 471 889
 

                 Soutěže mimo Středomoravský pohár

Datum Čas Místo Okres Kontaktní osoba Telefon
So 3.7. 9:00 Prusinovice KM Petr Beránek, Lesní 210, Prusinovice, 768 42 724 257 550
    Malenovice ZL Vlastimil Nevařil, Malenovice 722 530 073
Ne 5.9. 9:00 Machová ZL Jaroslav Brázdil, Machová 777 701 473
 
 
 
Pravidla „Středomoravského poháru mládeže“ (StmPM)
9. ročník – 2010
Soutěž v požárním útoku, kategorie mladší a starší, podle směrnic hry Plamen – disciplíny požární útok – s dodatky:
-         sportovní hadice jsou povoleny
-         proudnice může být opřená o zem
-         požární útok provádí  vždy 7-členné družstvo, soutěžící nesmí startovat ve dvou družstvech!!!!!!!!
-         vedoucí družstva předloží při prezentaci jmenný seznam pro každé družstvo samostatně (jméno, datum narození,č.průkazu). Při nedodržení této podmínky, soutěží družstvo mimo StmPM
-         hlavní rozhodčí a pořadatel soutěže provedou kontrolu všech průkazů před zahájením přípravy základny-         pokud startuje více družstev z jednoho SDH, na start nastoupí 14(21,28) soutěžících,  a jejich jednotliví členové budou označeni tak, aby nedocházelo k výměně závodníků mezi sebou
-         žáci, kteří po 31.8. překročí věkovou hranici své kategorie, mohou ročník dokončit
-         čas měřen elektronicky, terče sklopné
-         v případě neodstranitelné závady na časomíře, pokud bude čas měřen stopkami, nebudou výsledky kategorie započítávány do celkového hodnocení StmPM -         vyhodnocení soutěže musí být do 30 min.od ukončení soutěže
-         po skončení soutěže musí být k dispozici písemná výsledková listina podepsaná hlavním rozhodčím. Jednu kopii odeslat radě StmPM pro zpracování celkového hodnocení
-         do odstartování posledního soutěžního družstva, bude do soutěže zařazeno i družstvo, které přijede ke konci soutěže
-         pořadatel si deleguje kvalifikované rozhodčí, seznámí je s pravidly StmPM
-         pořadatel zajistí technickou četu pro manipulaci se strojem
-         pořadatel soutěže, zařazené do StmPM se musí zúčastnit nejméně 7 soutěží StmPM
-         s družstvem na základně bude pouze 1 označený vedoucí ( u kategorie mladší-2 vedoucí)
-         družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (omluva Radě možná)
-         soutěž musí být pořádána samostatně, ne v rámci dospělých
-         družstva na 1.-3. místě obdrží pamětní věcnou cenu s názvem soutěže a umístěním
-         povinné používání přileb i při přípravě základny
-         v případě hrubého porušení základních pravidel StmPM, budou družstvu odebrány body a družstvo nebude dále bodováno ve StmPM
Hodnocení jednotlivých soutěží:
1.místo – 15b, 2.místo – 12b, 3.místo – 10b, 4.místo – 8b, 5.místo – 6b, 6.místo – 5b, 7.místo – 4b, 8.místo – 3b, 9.místo – 2b, 10.místo – 1b.
Pokud některá družstva dosáhnou stejného času, náleží jim stejný počet bodů.Pokud družstvo nesplní požární útok, neobdrží žádné body
Celkové hodnocení StmPM :- vítězem se stane družstvo s nejvyšším počtem bodů- při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění (větší počet 1,2,3,… míst)- družstva na 1.-.5. místě (mladší), a 1.-10. místě (starší) obdrží pohár, na 1. místě – putovní pohár
 
 
TOPlist